Ваучери

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО  ВИ  В ОБУЧЕНИЕ:

 1. Изберете желаното от Вас обучение, като се запознаете с формата и продължителността от административен офис на ЦПО”ИНТЕЛЕКТ”  град Пловдив.
 2. Попълвате Документи с избрания от Вас курс, които подавате в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота; Документите за кандидатстване са  публикувани на сайта на Агенция по заетостта.
 3. Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда” ,за което ще бъдете уведомени.
 4. Получавате Уведомление от ДБТ за желаноно от Вас обучение по ключова компетентност или професионална квалификация.
 5. Предоставяте Уведомлението в  и се информирате за възможностите за стартирането на обучението Ви.
 6. Представяте в ДБТ отрязък от Уведомлението с отбелязана дата за начало на обучението и получавате своя безплатен ваучер.
 7. Предавате поименния ваучер в ЦПО”ИНТЕЛЕКТ”  и подписвате договор за обучението.
 8. Получавате подробен график за провеждане на обучението.
 9. Стартирате обучението по график и получавате безплатно предвидените учебни материали.
 10. ВАЖНО! За да се зачете обучението, като успешно завършено и да се осребри ваучера на ЦПО "ИНТЕЛЕКТ", трябва обучаемият да е преминал предвидените тестове в учебната програма и да има минимум 80% присъствени занятия. В случай , че обучението е прекратено по вина на обучаемия, то той възстановява разходите по сключения договор.

 

Професия Професионална квалификация часове Част от професията часове
Оперативен счетоводител 972 600
Графичен дизайнер 960 960
Оператор на компютър 300 200
Оператор информационно осигуряване 696 300
Сътрудник в малък и среден бизнес 778 300
Офис секретар 770 300

 

Дигитални компетентности

 • Начална компютърна грамотност -45 уч.часа
 • Текстообработка - 45 уч.часа
 • Електронни таблици - 45 уч.часа
 • Autocad - 45 уч.часа
 • Графичен дизайн - Adobe Photoshop - 45 уч.часа
 • Графичен дизайн - Adobe Corel draw - 45 уч.часа
 • Компютърно счетоводство - 45 уч.часа

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: