Лицензия

От 19.11.2010 г. Учебният център придоби Лицензия № 201012877. От тази дата същият  вече се води Център за професионално обучение "Интелект" към  ЕТ „ЗОРА - ЗОЯ ПЕТРОВА ". Всеки един курсист може да провери Лицензията в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение в техен сайт виж тук.

Минималната възраст за кандидатите за професионално обучение по професията и специалността е  16 години.

Съгласно чл .14 от , ал. 3 от ЗПОО здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ 

доказващ , че професията по която желае да се обучава не му е противопоказна.

Оценяването на входящото образователно и квалификационно равнищесе извършва на базата на представените от кандидата документи за завършена степен на образование.
Степента на образование и квалификационно ниво трябва да съответстват на изискванията за включване в желания курс.

Подборът на кандидатите и сформирането на групите се извършва чрез класиране по документи и след провеждане на събеседване и входящ тест при необходимост.
 

10 – те професионални направления на обучение , които притежава ЦПО „ ИНТЕЛЕКТ” към ЕТ „ЗОРА- ЗОЯ ПЕТРОВА " с Лицензия № 201012877


I. Професия  Графичен дизайнер , код 21307
1.Специалност Графичен дизайн, код 2130701, трета степен на професионална квалификация

II. Професия  Продавач-консултант  , код 341020
1.1. Специалност Продавач -консултант  , код 3410201,втора степен на професионална квалификация

III.  Професионално направление  Маркетинг и реклама  , код 342
1. Професия  Сътрудник в маркетингови дейности , код 342020
1.1.  Специалност Маркетингови проучвания , код 3420201, втора степен на професионална квалификация

IV.  Професионално направление  Счетоводство и данъчно облагане
1. Професия Оперативен счетоводител , код 344030
1.1. Специалност Оперативно счетоводство , код 3440301, трета степен на професионална квалификация

V.  Професионално направление  Администрация и управление, код 345
1. Професия Сътрудник в бизнес –услуги , код 345040
1.1. Специалност Бизнес –услуги , код 3450401, втора степен на професионална квалификация
2. Професия Сътрудник в малък и среден бизнес , код 345050
2.1.  Специалност Малък и среден бизнес , код 3450501, втора степен на професионална квалификация
3. Професия Касиер , код 345060
3.1. Специалност Касиер , код 3450601 , първа степен на професионална квалификация

VI. Професионално направление Секретарски и административни офис дейности, код 346
1. Професия Офис- секретар , код 346020
1.1. Специалност Административно обслужване ,код 3460201, втора степен на професионална квалификация

VII. Професионално направление Приложна информатика , код 482
1. Професия Оператор  информационно осигуряване , код 482020
1.1. Специалност Икономическо информационно осигуряване, код 4820201, втора степен на професионална квалификация
2. Професия Оператор на компютър , код 482030
2.1. Специалност Текстообработване , код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: