Курс по трз и личен състав събото-неделен 240 лв. за дата 09.03.2024 г. от 09.30 h до 13.00 h

Започва на 09 март 2024 09:30
Цена:
240,00 лв.
Запиши се

КУРС ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ- КУРСА ВКЛЮЧВА ВСИЧКИ НОВИ АСПЕКТИ В ОСИГУРЯВАНЕТО ЗА 2023 Г.

40 учебни часа - 230 лева

начало :  09.03.2024 г. до 31.03.2024 г.

  събото - неделен   8 дни от 09.30 h 00 до 13.00 h

 1. Назначаване на нов работник - Видове трудови договори . Работа с програмен продукт за назначаване и прекратяване на трудови договори в НОИ. Изготвяне на лично досие на работника. Изготвяне на длъжностна характеристика. Работа с НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИ. Водене книги за начален и периодичен инструктаж по безопасност на труда.

2. Изготвяне на ведомости за заплати. Изчисляване на болнични , майчинство, отпуск.

3. Работа с програмен продукт за подаване данни в НОИ за осигурените лица.

4. Работа с програмен продукт за ТРЗ и личен състав. – Плюс Минус
.

В цената се включват указания писма на НОИ и нормативни документи.

На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител.

Няма допълнителна такса за документа ,който се издава.  Учебеният  център притежава лицензия № 201012877 към НАПОО.


Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.
Заявка за участие: на телефон 032/630-168 или на 0893 58 15 58
Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса
Място на провеждане: ул. " Петко Каравелов" 26Б, етаж 2, офис 3 ( пл. Съединение зад Историческия музей)

Email: yc_intelekt@abv.bg  skype: yc_intelekt;  www.intelekt.biz

 

След завършване на курса курсистът ще придобие основни познания   и ще може да начислява заплати, отпуски, да подава болнични , да изготвя трудови договори и да води лични досиета на персонала!

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: