Курс по счетоводство- СЪБОТО-НЕДЕЛЕН - за дата 09.03.2024 г. от 260 лв. от 13:00 часа до 17:00 часа

Започва на 09 март 2024 13:00
Цена:
260,00 лв.
Запиши се

 

Вие сте икономист , но сте запознат само с теорията на счетоводството!?Вие сте счетоводител , но искате да си припомните някои неща и да научите нови!?Вие сте студент и Ви предстои изпит по счетоводство!?Вие сте собственик на фирма и искате сам да водите счетоводството си!?

Ние от „ Интелект” ще Ви помогнем. Ще останете много доволни от  отношението  и начина на предаване?!

 

КУРС ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

60 учебни часа- 250 лева
  събото неделни 10  дни 5 съботи и  5 недели  начало 09.03.2024 г. край 07.04.2024 г.


I. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;

II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите, отчитане на стоката, отчитане на продукцията ,отчитане на доставчици и клиенти  ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс ,  отчитане на амортизациите, брака , отчитане на авансовите плащания , отчитане на приходите и разходите и др.

III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет . Основни стъпки в годишно приключване на фирма.
IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО. 

V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР- работа с  Плюс Минус. Решаване  на практическа задача  и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител.


Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.
Заявка за участие: на телефон 032/630-168 или на 0893 58 15 58
Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса
Място на провеждане: ул. " Петко Каравелов" 26Б, етаж 2, офис
3( пл. Съединение зад Историческия музей)

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: