Курс по трз и личен състав вечерен 260 лв. за дата 11 септември 2024 г. от 18:00 h до 21 :00 h

Започва на 11 септември 2024 18:00
Цена:
260,00 лв.
Запиши се

 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ- ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА НОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2024 г.

40 учебни часа  10 дни

вечерен  10 дни от 18.00 до 21.00 часа за начало :  11.09.2024 г.  край : 04.10.2024 г. без събота и неделя

Графика за дните през седмицата се определя всяка седмица от Преподавателя съгласно натовареността на залата и   правилника на Център За Професионално Обучение ИНТЕЛЕКТ

  1. Назначаване на нов работник - Видове трудови договори . Работа с програмен продукт за назначаване и прекратяване на трудови договори в НОИ. Изготвяне на лично досие на работника. Изготвяне на длъжностна характеристика. Работа с НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИ. Водене книги за начален и периодичен инструктаж по безопасност на труда.
  2. Изготвяне на ведомости за заплати. Изчисляване на болнични , майчинство, отпуск, УП-2 , УП-3 .
  3. Работа с програмен продукт за подаване данни в НОИ за осигурените лица.
  4. Работа с програмен продукт за ТРЗ и личен състав. – Плюс Минус.


В цената се включва указания писма на НОИ и нормативни документи.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител

Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: